Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες «Όροι & Προϋποθέσεις» εφαρμόζονται σε κάθε πώληση οχήματος που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτό τίτλο «ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ» που εδρεύει στο 6οχμ Λαρίσης, Τρίκαλα 42100 με αρ. ΓΕ.ΜΗ. 010110253000 και Α.Φ.Μ.094311293 (εφεξής Εταιρεία) και των πελατών της.

Παραγγελία προϊόντος

Κατά την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας του προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ο πελάτης ενημερώνεται για την συνολική τιμή* της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής)

Πληρωμή Παραγγελίας

Η πληρωμή γίνεται με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Οι κάρτες που δέχεται το σύστημα μας είναι: Visa , MasterCard.

Παράδοση προϊόντος

Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται σε διεύθυνση την οποία έχει επιλέξει  ο πελάτης κατά την διαδικασία της παραγγελίας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης / Επιστροφή οχήματος

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παράδοση της παραγγελίας και δικαιούται επιστροφή της συνολικής αξίας της παραγγελίας ή του προϊόντος αυτής, εφόσον αυτό επιστραφεί αχρησιμοποίητο.

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία. Με την παραλαβή του προϊόντος, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στο πελάτης το τίμημα που εισέπραξε. Εφόσον η συναλλαγή έχει γίνει χωρίς δόσεις προς την τράπεζα, η Εταιρεία θα αποδώσει την αξία του προϊόντος, σε λογαριασμό τραπέζης του πελάτη που θα της υποδείξει. Εφόσον η συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί με εξόφληση σε δόσεις προς την τράπεζα και έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, τότε απαιτείται η υπαναχώρηση σε ολόκληρη την παραγγελία για την επιστροφή του τιμήματος από την τράπεζα. Η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα να προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.